Individueel Onderzoek naar Leesproblemen

Het onderzoek dat O,zo hanteert, is een breed en uitgebreid onderzoek naar de problemen die een kind op het gebied van lezen ondervindt. Dit onderzoek bestaat uit:

  • Toetsen op gebied van de ontwikkeling van de motoriek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Meskerbord en de Griptest (zie hoofdstuk: Motoriek)
  • Zintuiglijke toetsen: Ogen en oren kunnen prima functioneren, maar hoe verloopt de verwerking van informatie die via die zintuigen binnenkomt in de hersenen? De biopter wordt ingezet om de samenwerking van de ogen te meten. Indien nodig wordt doorverwezen naar een functioneel optometrist
  • Geheugentoetsen: het korte termijn geheugen op zowel auditief, visueel als tactiel gebied wordt getoetst
  • Intelligentietoetsen: We gaan uit van verschillende vormen van intelligentie Is het ene kind ruimtelijk heel goed, het andere kind kan verbaal intelligent zijn. Weer een ander is visueel sterk. In dit onderzoek wordt gezocht naar díe vorm van intelligentie die bij een kind het sterkst ontwikkeld is
  • De sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind is een belangrijk gegeven. Hier wordt goed naar gekeken en meegenomen wanneer een plan van aanpak opgesteld wordt
  • Toetsen op gebied van lezen, schrijven en spellen

O,zo wil graag een totaalbeeld krijgen van een kind.

Want: lezen leren is een complexe vaardigheid waar het hele lichaam bij betrokken is.

Madège met het meskerbord.
kralen oefening bij instituut o,zo

Uitslag van het onderzoek

Na ongeveer één à twee weken vindt er een uitgebreid gesprek plaats, waarin de uitslag van het onderzoek besproken wordt. Er kan dyslexie geconstateerd worden. Echter sinds 1 januari 2013 geeft O,zo geen verklaringen meer af. O,zo geeft de voorkeur aan het oplossen van de leesproblemen. Er wordt een plan van aanpak voorgesteld en besproken.