Dyslexie en tekenen

‘Tekenen is een taal’

Iedere kindertekening vertelt een verhaal. Onbewust laat een kind in zijn tekening zien wat hem bezighoudt, waar hij misschien boos over is, waar hij angst voor heeft, maar ook wat hij nodig heeft.

Misschien zijn kinderen wel nergens zo mededeelzaam als in de tekeningen die zij maken.

Zeker voor dyslectische kinderen, die vaak moeite hebben om hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen, kan tekenen een manier zijn om zich te uiten, een taal dus.
Wanneer we deze tekentaal van kinderen begrijpen, dan begrijpen we ook de hulpvraag. We begrijpen dan waar een kind op dat moment behoefte aan heeft. Op deze manier werkt een tekening dus diagnostisch.

Voor kinderen met leesproblemen kan tekenen ook ondersteunend werken.

Verschillende tekentechnieken kunnen zorgen voor:

  • Meer zelfvertrouwen
  • Betere samenwerking van hersenhelften
  • Training van de oog/handcoördinatie
  • Grotere assertiviteit
  • Betere en langere concentratie
Hier tekent Charlotte met twee handen een monster.

Hier tekent Charlotte met twee handen een monster.

Spiegeltekening

Spiegeltekening.

Lemniscaten tekening

Lemniscaten tekening.

tekening Dansen op papier

Dansen op papier.

Samen tekenen

Samen een tekening maken met een kind is een geweldige ervaring. We noemen dit ook wel duo-tekenen. Een kind geniet hiervan omdat het aandacht krijgt en begrip ondervindt. Een kind ervaart: er is iemand die mij echt waardeert en serieus neemt. Niets is fijner voor een kind.
Op deze manier ontstaat een stukje intimiteit en vertrouwen. Dit zijn allemaal zaken waar een kind, zeker een dyslectisch kind, zo behoefte aan heeft.

Ook voor ouders is deze manier van samen tekenen met je kind een geweldige ervaring.

Tekenen werkt inspirerend en niet te vergeten zorgt het voor veel plezier en blijheid. En is dat niet belangrijk om je prettig te voelen in het leven?