Motoriek

Motoriek

De motoriek is de basis van waaruit een kind de wereld verkent.

Wat heeft motoriek met lezen te maken?

Om te leren lezen zijn meerdere gebieden in verschillende delen van de hersenen nodig. Het is van groot belang dat de samenwerking van deze gebieden optimaal is.
Wanneer deze samenwerking niet goed, of vertraagd verloopt, kunnen er zich leesproblemen voordoen. Maar ook rekenen, schrijven en spellen kunnen om deze reden problemen ondervinden.

Motoriek heeft te maken met bewegen. Bewegingen worden gestuurd vanuit de hersenen.
De samenwerking van de linker- en de rechterhelft van de hersenen spelen in dit proces een belangrijke rol.

Zowel voor een goede ontwikkeling van de motoriek als voor de vorderingen in een leesproces, is dus een optimale samenwerking nodig van meerdere gebieden in de linker- en de rechterhersenhelft.

Een goede ontwikkeling van de motoriek is dus van groot belang in een leesproces

Om de motoriek en zodoende het leesproces te bevorderen, maakt O,zo gebruik van de volgende technieken en materialen: