Lire-kaarten® bestellen

Lire-kaarten® zijn te bestellen bij O,zo

Let op! De Lire-kaarten® zijn bedoeld om te worden gebruikt door professionals: leerkrachten of mensen die een zelfstandige praktijk hebben voor kinderen met leerproblemen.

Deze kaarten zijn minder geschikt voor ouders die met hun kinderen aan de slag willen. Het is niet de bedoeling dat de kinderen de kaarten zelf beplakken. Een kind krijgt iedere week een andere, nieuwe kaart die hij nog niet gezien heeft. Op deze manier blijft het iedere week een verrassing! En blijft een kind gemotiveerd.

Het is belangrijk dat deze kaarten gebruikt worden zoals in het boek ‘Leren lezen doe je met je lijf’ beschreven wordt. Anders wordt niet het resultaat bereikt dat we voor ogen hebben.

Ben je een ouder en sta je op de wachtlijst van Marijke van Vuure, bestel de kaarten dan niet en neem eerst contact op met Marijke (zie: contact).

Hoe te bestellen?

Het is mogelijk om één of meerdere sets Lire-kaarten® te bestellen

Dit gaat als volgt:
Maak het juiste bedrag, zie hieronder, van je bestelling over naar rekening:
NL69 INGB 0795 0870 20 t.n.v. M. van Vuure te Edam.
Vergeet niet je naam en adres/postcode/plaats te vermelden, anders weten we niet waar de bestelling naar toe moet.

Bij de bestelling zit een factuur ingesloten waarop vermeld staat dat de factuur betaald is.
Eén set Lire-kaarten® kost € 31,00 (ex. portokosten € 6,00).

Wil je één set Lire-kaarten®? Maak dan het volgende bedrag over:
€ 31,00 + € 6,00 portokosten = € 37,00

Wil je twee sets Lire-kaarten®?:
2x € 31,00 + € 6,00 porto = € 68,00

Wil je drie sets Lire-kaarten®?
3x € 31,00 + € 9,00 porto = € 102,00

Wil je vier sets Lire-kaarten®?
4x € 31,00 + € 9,00 porto = € 133,00

Let op! Voor België zijn de portokosten hoger, dus gelden andere bedragen.

Woon je in België dan maak je voor één set: € 31,00 + € 10,00 = € 41,00 over.
Voor twee sets: 2x € 31,00 + € 10,00 = € 72,00

Belangrijk

Vermeld duidelijk je:

  • naam
  • adres
  • postcode
  • plaats

Zodat goed leesbaar is voor wie de kaarten bestemd zijn en waar ze naar toegestuurd moeten worden.

Zodra de betaling binnen is komen de kaarten via de post binnen een paar dagen naar je toe.

Prijzen onder voorbehoud.

voorbeeld bestelling Lire-kaarten