Lire-kaarten® bestellen

Met ingang van 1 maart a.s. zijn de Lire-kaarten® te bestellen bij O,zo.

Maak  € 24,50+ € 4,50 portokosten = € 29,00 over op banknummer:
NL69 INGB 0795 0870 20 t.n.v. M. van Vuure te Edam.

Let op: Voor België zijn de portokosten hoger. Dus woon je in België dan maak je : € 24,50 + € 9.00 = € 33,50 over.

Belangrijk

Vermeld duidelijk je naam en adres, zodat goed leesbaar is voor wie de kaarten bestemd zijn en waar ze naar toegestuurd moeten worden.

Zodra de betaling binnen is komen de kaarten via de post naar je toe.

Prijzen onder voorbehoud.

onbewerkte Lire-kaarten®van instituut O,zo