Lire-kaarten® bestellen

Lire-kaarten® zijn te bestellen bij O,zo.

Let op! De Lire-kaarten® zijn bedoeld om te worden gebruikt door professionals: leerkrachten of mensen die een zelfstandige praktijk hebben voor kinderen met leerproblemen.

Deze kaarten zijn minder geschikt voor ouders die met hun kinderen aan de slag willen. Het is niet de bedoeling dat de kinderen de kaarten zelf beplakken. Een kind krijgt iedere week een andere, nieuwe kaart die hij nog niet gezien heeft. Op deze manier blijft het iedere week een verrassing! En blijft een kind gemotiveerd.

Het is belangrijk dat deze kaarten gebruikt worden zoals in het boek ‘Leren lezen doe je met je lijf’ beschreven wordt. Anders wordt niet het resultaat bereikt dat we voor ogen hebben.

Ben je een ouder en sta je op de wachtlijst van Marijke van Vuure, bestel de kaarten dan niet en neem eerst contact op met Marijke (zie: contact).

Hoe te bestellen?

Als je een set Lire-kaarten® wilt bestellen, maak dan
€ 24,50 + € 4,50 portokosten = € 29,00 over op banknummer:
NL69 INGB 0795 0870 20 t.n.v. M. van Vuure te Edam.
Als je twee sets Lire-kaarten bestelt, betaal je één keer portokosten.
Namelijk 2 x € 24,50 = € 49,00 + € 5,50 porto = € 54,50 totaal.

Let op: Voor België zijn de portokosten hoger.
Dus woon je in België dan maak je: € 24,50 + € 10,00 = € 34,50 over.
Voor België wordt dit voor twee sets:
2 x € 24,50 = € 49,00 + € 10,00 porto = € 59,00 totaal.

Belangrijk

Vermeld duidelijk je naam, adres en postcode, zodat goed leesbaar is voor wie de kaarten bestemd zijn en waar ze naar toegestuurd moeten worden.

Zodra de betaling binnen is komen de kaarten via de post naar je toe.

Prijzen onder voorbehoud.

voorbeeld bestelling Lire-kaarten