Manier van werken

De kracht van O,zo is, dat er niet volgens één methode gewerkt wordt.
De jarenlange ervaring en kennis van meerdere methodes en opleidingen op het gebied van dyslexie, maakt dat de werkwijze van O,zo succesvol is.

O,zo gaat op zoek naar de oorzaak van het probleem en stelt zichzelf de vraag: Waarom komt een kind niet tot lezen? Waar wordt een kind door belemmerd?

Pas als de oorzaak bekend is, kan gerichte hulp geboden worden.
Op deze manier krijgt ieder kind zijn eigen specifieke aandacht en hulp die hij/zij nodig heeft.

O,zo is, vooral in het begin, bezig met de oorzaak weg te nemen van dat wat het leesproces bij het kind belemmert.
Wanneer de blokkades weggewerkt zijn, kan het lezen beginnen en gaat het kind met sprongen vooruit.

manier van werken: jongen met de kleiletters bij instituut O,zo
manier van werken: jongen maakt een spiegeltekening bij instituut O,zo
het gatenkaasspel, spel bij dyslexie, bij instituut O,zo

De belangrijkste pijlers van O,zo op een rij:

  • Een positieve benadering: Ieder kind is uniek en heeft veel sterke kanten en kwaliteiten
  • Zelfvertrouwen ontwikkelen door deze sterke kanten en kwaliteiten te benadrukken en in te zetten om de zwakkere punten sterk te maken
  • Samenwerking van de verschillende gebieden in de hersenen bevorderen door middel van oefeningen
  • Leerstof opnemen doe je met je hele lichaam. Een leerproces zonder gebruik van het lichaam, is verspilde tijd en energie
  • Het optimaal functioneren van alle zintuigen is belangrijk om leerstof op een juiste manier te kunnen opnemen
  • Leerstof spelenderwijs aanbieden in een veilige, ontspannen sfeer

O,zo gaat ervan uit dat problemen kunnen worden opgelost, afgezwakt en omgezet in iets positiefs en sterks.