Meskerbord

Het was onder andere Dr. P.J. Mesker die al in de jaren ’70 ontdekte dat de leerproblemen die veel kinderen ondervonden, te maken hadden met een niet goed ontwikkelde of vertraagde motoriek.
Hij is de bedenker van het meskerbord (zie foto).

Het meskerbord wordt gebruikt in het onderzoek als diagnostisch middel. Maar ook wordt dit bord gebruikt in de begeleiding van kinderen om een goede ontwikkeling van de motoriek te bevorderen.
Voordat met oefenen begonnen wordt, vindt eerst een uitgebreid onderzoek plaats om te kijken welke oefeningen een kind nodig heeft (zie hoofdstuk: Onderzoek).

meskerbord
Meskerbord
Madège met het meskerbord.
Madège met het meskerbord.

Door op het meskerbord te oefenen wordt de samenwerking van de linker- en de rechterhersenhelft gestimuleerd en bevorderd.

Bij Instituut O,zo bestaat de mogelijkheid om een meskerbord te maken, klik hier.