O,zo staat voor:

Onderzoek, Ontwikkeling

Een uitgebreid onderzoek is nodig voordat een advies afgegeven kan worden. Onderzoek wordt onder andere gedaan naar de samenwerking van de verschillende gebieden in de hersenen die nodig zijn om te leren lezen. Een goede samenwerking van deze gebieden is van groot belang om resultaat te boeken. De samenwerking van de hersenen heeft ook invloed op de ontwikkeling van de motoriek. Door middel van oefeningen wordt de samenwerking van de hersenen en de ontwikkeling van de motoriek gestimuleerd en bevorderd.

Zintuigen, Zelfvertrouwen

Horen, zien, ruiken, proeven, tasten. Via de zintuigen nemen we onze wereld waar. De vijf zintuigen zouden optimaal moeten functioneren om op de juiste manier leerstof op te nemen. Vooral horen, zien en tasten spelen een grote rol bij lezen leren. Zo nodig worden deze zintuigen gestimuleerd. Zelfvertrouwen is een voorwaarde om te leren en je prettig te voelen in het leven. Omdat O,zo dit heel belangrijk vindt, wordt hier veel aandacht aan besteed.

Ontspanning, Oriëntatie

Alleen wanneer spanning weggenomen wordt, kan leerstof opgenomen worden. Ontspanning is dus een voorwaarde om te leren lezen. Oriënteren is belangrijk om te leren de aandacht bij jezelf te houden.